Kalleberga 8:198 - Ambulans och brandstation

Kommunfullmäktige beslutade i september år 2022 om att ge planenheten i uppdrag att upprätta en detaljplan med utgångspunkt i den förstudie som tagits fram. Planens syfte är att möjliggöra för en ny ambulans- och brandstation med tillhörande funktioner och övningsområde samt besöksanläggning i ett strategiskt läge mellan Ronneby och Kallinge.

Kommunstyrelsen har upprättat ett samrådsförslag för detaljplanen del av Kalleberga 8:198 (ambulans och brandstation). Detaljplanen handläggs med ett utökat planförfarande med hänsyn till allmänintresset. Bedömningen är att detaljplanen inte avviker från översiktsplanen Ronneby 2035 Länk till annan webbplats. och att genomförandet av planen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planförslaget ställs ut för samråd under tiden 2024-03-04 till och med 2024-03-25.

Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Stadshuset, Entréhallen, Ronneby
  • Ronneby Stadsbibliotek

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna, se rubriken Relaterad information längst ner på webbsidan. Du behöver programmet Adobe ReaderLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Karolina Bjers 0457-61 82 05 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27, om Du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Lämna synpunkter och förslag

Har Du synpunkter på planförslaget skall dessa framföras skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset
372 80 Ronneby

Observera att Ditt yttrande kan skickas via e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se. Märk yttrandet med diarienummer: KS 2022/517.

Senast 2024-03-25 ska synpunkterna ha inkommit till kommunstyrelsen.

Den som inte skriftligen framför sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i detta brev.

Processen att arbeta fram en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Du kan läsa mer om planprocessenÖppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats. och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplatsLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration

Hantera prenumeration