Vatten och Avlopp

Vi är alla beroende av ett friskt dricksvatten och miljön är beroende av att vi tar hand om avloppsvattnet på rätt sätt. Här hittar du information om vatten och avlopp.

Ronneby Miljö & Teknik AB, i dagligt tal Miljöteknik, försörjer invånarna i Ronneby kommuns tätorter med vatten från kommunala vattenverk och renar avloppsvattnet vid de kommunala avloppsreningsverken.  De som inte har möjlighet att koppla in sig på det kommunala VA-nätet, får själva eller tillsammans med grannar anordna enskilt vatten (egen brunn) och enskilt avlopp.

Välj i menyn till vänster vad som passar bäst för din fastighet.