Kommunal Hälso- och Sjukvård

Ronneby Kommun erbjuder Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet vid tillfällen när du på grund av fysiska, psykiska eller sociala hälsoskäl inte kan ta dig till din vårdcentral.   

Den kommunala Hälso- och sjukvårdens arbete regleras i Hälso- och sjukvårdslagen.
Samarbete sker med flera aktörer varav den största är Region Blekinge.

Om du är berättigad till kommunal Hälso- och sjukvård i hemmet bedöms individuellt och vården planeras i samråd mellan dig, den kommunala Hälso- och sjukvården och vid behov närstående.

Akut hjälp

Ring 1177 - sjukvårdsrådgivning

Ring 112 - i nödsituationer