Kommunal Hälso- och Sjukvård

Ronneby Kommun erbjuder Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet vid tillfällen när du på grund av fysiska, psykiska eller sociala hälsoskäl inte kan ta dig till din vårdcentral. 

Om du är berättigad till kommunal Hälso- och sjukvård i hemmet prövas individuellt och vården planeras i samråd mellan dig, den kommunala Hälso- och sjukvården och vid behov närstående.

 

Den kommunala Hälso- och sjukvårdens arbete regleras i Hälso- och sjukvårdslagen.
Samarbete sker med flera aktörer varav den största är Landstinget Blekinge.

Följande arbetar med kommunal Hälso- och sjukvård:

  • Sjuksköterskor & Specialistsjuksköterskor inom Distrikt, Äldre och Psykiatri: Utför medicinska åtgärder och bedömningar samt planera den specifika omvårdnaden. Medicinska åtgärder kan vara injektioner, provtagningar, dropp och omläggningar. Sjuksköterskor finns tillgängliga dygnet runt.
  • Fysioterapeuter/sjukgymnaster: Utför bedömningar av fysiska förmågor och planerar åtgärder utifrån behov. Åtgärder kan vara träning eller rehabilitering i hemmiljön och/eller utprovning av hjälpmedel.
  • Arbetsterapeuter: Utför bedömningar av aktivitetsförmåga i förhållande till den fysiska miljön och planerar åtgärder utifrån behov. Åtgärder kan vara träning eller rehabilitering i hemmiljön och/eller utprovning av hjälpmedel. Bedömer behov och utfärdar intyg som kan användas vid ansökan om bostadsanpassning.
  • Demenssjuksköterska

   

  Kontaktuppgifter

   

  Sjuksköterskor: 0457/618601 0457/617705

   

  Arbetsterapeuter/fysioterapeuter/sjukgymnaster: 0457/618604, telefontid kl 8.00-9.00 vardagar därefter går det bra att lämna meddelande på vår telefonsvarare eller via kommunens växel.

   

  Du kan alltid ringa 1177 för råd och kontakt