Företag, stöd och rådgivning

Ronneby kommun strävar efter att hela tiden förbättra den service som ges till företag och entreprenörer.

Genom att varje år genomföra många företagsbesök, hålla frukostmöten och delta i företagarföreningarnas aktiviteter försöker vi fånga upp synpunkter och förslag som kan ge effekt i vår verksamhet. Vi skickar även nyhetsbrev, håller näringslivsråd och samråd. Vi driver även gemensamma projekt med kluster och företagarföreningar.

Kommunens service till företagen innefattar även t ex god hantering av bygglov, tillståndsärenden och upphandlingar. Vi arbetar för att bli så effektiva som möjligt och tar gärna emot synpunkter som kan leda till förbättringar. Vi samarbetar med flera aktörer som kan hjälpa till med t ex bidrag, finansiering, utveckling och utbildning. Kontakta Näringslivskontoret för råd och stöd.

Företagsevenemang

Har du ett företagsevenemang som du vill ska synas här så kan du skicka in ditt företagsevenemang här.

 • Frukostmöte för näringslivet

  24 sep 2020
  Plats: Samhall, Telegatan 5
  Kategori: Event
  Tid: 07.45-09.00
 • Näringslivsråd

  10 nov 2020
  Plats: Stadshuset
  Kategori: Företagsevenemang
  Tid: 17.00-19.00
 • Guldeken 2020

  27 nov 2020
  Plats: Fysisk plats meddelas senare. Arrangemanget kommer att webbsändas.
  Kategori: Event
  Tid: 09.00-12.00