Detta gör Näringslivskontoret

Näringslivskontoret på Ronneby kommun består av åtta personer, som samarbetar med många aktörer både inom och utom organisationen.

Ovan är ett axplock från vår näringslivsplanlänk till annan webbplats som vi tar fram i samråd med Näringslivsrådet.

Vad Näringslivskontoret däremot inte kan göra, är att ge ekonomiska bidrag eller stötta med lokaler till enskilda företag - detta strider mot kommunallagen, vilket kan vara bra att känna till. Vi kan däremot tipsa om var du kan söka finansiering och bidrag.

Eftersom vi som jobbar på näringslivskontoret ofta är på företagsbesök, på möten med företagsföreningar, etablerare eller entreprenörer kan vi ibland vara svåra att nå. Har du frågor som du vill prata om snabbt kan du därför kontakta Medborgar- och företagsservice på 0457-61 84 00.