Detta gör Näringslivskontoret

Näringslivskontoret på Ronneby kommun stödjer och utvecklar näringslivet, skapar förutsättningar för tillväxt och ett bra företagsklimat genom nätverksskapande insatser och i samverkan med många aktörer både inom och utom organisationen. Vi arbetar även med etableringar och olika utvecklings- och kompetensprojekt i samverkan som gynnar näringslivet. Vi ansvarar även för Visit Ronneby Turistinformation och evenemangssamordning. Platsutveckling och arbetet med Ronnebys platsvarumärke är en stor del av vårt arbete.

Ovan är ett axplock från vår näringslivsplan Pdf, 14.7 MB. som vi tar fram i samråd med Näringslivsrådet.

Vad Näringslivskontoret däremot inte kan göra, är att ge ekonomiska bidrag eller stötta med lokaler till enskilda företag - detta strider mot kommunallagen, vilket kan vara bra att känna till. Vi kan däremot tipsa om var du kan söka finansiering och bidrag.

Eftersom vi som jobbar på näringslivskontoret ofta är på företagsbesök, på möten med företagsföreningar, etablerare eller entreprenörer kan vi ibland vara svåra att nå. Har du frågor som du vill prata om snabbt kan du därför även kontakta Medborgar- och företagsservice på 0457-61 84 00.