Detta gör Näringslivskontoret

Näringslivskontoret på Ronneby kommun stödjer och utvecklar näringslivet, skapar förutsättningar för tillväxt och ett bra företagsklimat genom nätverksskapande insatser och i samverkan med många aktörer både inom och utom organisationen. Vi arbetar även med etableringar och olika utvecklings- och kompetensprojekt som gynnar näringslivet. Vi ansvarar även för Visit Ronneby Turistinformation och evenemangssamordning.

 • Vi arbetar aktivt för nya företagsetableringar och hjälper företag att starta i Ronneby.
 • Vi hjälper de cirka 2600 företag som finns i Ronneby med olika ärenden. 
 • Vi skickar regelbundet nyhetsbrev med tips och nyheter för dig som företagare t ex om nya etableringar, var du kan hitta finansiering, få inspiration, utveckla ditt företag, aktuella upphandlingar, nätverksträffar och företagsevenemang. 
 • Vi skapar mötesplatser och du får löpande inbjudningar till våra evenemang t ex vårt populära frukostmöte, dialogmöten, seminarier och workshops. 
 • Vi är medarrangörer på en rad företagsevenemang och mässor i regionen tillsammans med våra företagarföreningar och samverkanspartners. 
 • Vi gör företagsbesök med våra politiker. 
 • Vi arrangerar företagslotsrådgivningar där vi samlar tjänstemän på kommunen för att hjälpa dig så du får svar på alla dina frågor på en och samma gång. 
 • Vi har e-tjänsterlänk till annan webbplats som ger dig som företagare råd och hjälper dig att söka tillstånd för just din verksamhet och bransch. 
 • Vi ser till att du får ta del av Ronneby i siffror t ex statistik och prognoser över arbetsmarknadsläget. 
 • Vi bevakar näringslivets intressen vid t ex planberedning och i näringslivsrådet
 • Vi genomför kompetensutvecklingsinsatser för näringslivet. 
 • Vi samverkar aktivt med Ronnebys och regionens företagarföreningar. 
 • Vi marknadsför Ronneby t ex lämpliga områden och lokaler för etableringar samt platsvarumärket Ronneby den moderna kurorten för att locka hit besökare och turister. 
 • Vi arbetar med nyföretagande t ex NyföretagarCentrum, Ung Företagsamhet och FIN - starta företag för nyanlända.
 • Vi deltar i arbetet med att hitta lösningar för bättre infrastruktur
 • Vi arbetar i projekt som stärker Ronnebys näringsliv. 
 • Vi synliggör Ronnebys näringsliv.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Vi kan t ex hjälpa dig och skriva pressreleaser eller bjuda in till presskonferens. 
 • Vi har skapat Ronneby Business Center som är en mötesplats för entreprenörer och företagare. I miljön finns näringslivsstödjande organisationer. Du som besökare kan få hjälp med affärsutveckling av dina produkter och tjänster.
 • Vi driver Turistinformationen i Ronneby och besöksnäringens gemensamma hemsida visitronneby.selänk till annan webbplats

Ovan är ett axplock från vår näringslivsplanPDF som vi tar fram i samråd med Näringslivsrådet.

Vad Näringslivskontoret däremot inte kan göra, är att ge ekonomiska bidrag eller stötta med lokaler till enskilda företag - detta strider mot kommunallagen, vilket kan vara bra att känna till. Vi kan däremot tipsa om var du kan söka finansiering och bidrag.

Eftersom vi som jobbar på näringslivskontoret ofta är på företagsbesök, på möten med företagsföreningar, etablerare eller entreprenörer kan vi ibland vara svåra att nå. Har du frågor som du vill prata om snabbt kan du därför kontakta Medborgar- och företagsservice på 0457-61 84 00.