Företagarföreningar

Ronnebyandan - vi hjälper varandra!

Nedan får du en kort beskrivning av de nätverk som finns i vår region.

WellNetWork
Länk till annan webbplats.

WellNetWorks syfte är att synliggöra och stärka hälsoföretagen i Blekinge. Wellnetworks vision är att vara ett nätverk för engagerade hälsoföretag som tillsammans bidrar till ett ökat välmående.

Visit Blekinge Länk till annan webbplats.

VisitBlekinge AB är ett marknadsbolag som bildats för att marknadsföra Blekinge. I den gemensamma planen för Blekinges besöksnäring har de pekat ut Danmark, Holland, Tyskland och Polens som sina utländska målmarknader. I Sverige verkar de främst inom en 20 mils radie kring länet. Deras uppgift är att öka resandet till Blekinge och därmed bidra till ökade intäkter för företagen.

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Länk till annan webbplats.

Handelskammaren arbetar med både långsiktiga och snabba insatser. Oavsett om det är stora eller små frågor är målet alltid att utveckla och förbättra företagens villkor. 

Det är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. De påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. De stöder affärer genom service inom internationell handel. De sammanför företag i olika nätverk och möten. 

Handelskammaren har drygt 2 800 medlemsföretag, stora som små, och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län. 

Syftet är att göra Sydsverige till en bättre plats för affärer.

LRF Sydost Länk till annan webbplats.

LRF Sydost arbetar med aktuella frågor inom jord- och skogsbruket i regionen och mycket annat som är viktigt för dig på landsbygden. Kontaktperson i Ronneby är Björn Enarsson, du når honom på enarsson3314@hotmail.com eller 070-674 10 66.

Techtank Länk till annan webbplats.

Techtank är ett teknikkluster i södra Sverige som samlar avancerade industri- och teknikföretag.

Svenskt Näringsliv Länk till annan webbplats.

Svenskt Näringsliv är den ledande företrädaren för praktiskt taget hela det svenska näringslivet. De 50 medlemsorganisationerna, arbetsgivarförbund och branschorganisationer, har sammantaget drygt 60 000 medlemsföretag med omkring 1,5 miljoner anställda. 

Företag är i första hand med i ett arbetsgivarförbund och/eller i en branschorganisation. Genom detta blir de också medlemsföretag i Svenskt Näringsliv, vilket ger många fördelar. Bland annat får de, genom den konfliktfond som Svenskt Näringsliv byggt upp, ett skydd mot konfliktskador. De har också tillgång till kvalificerade experter inom många viktiga områden. Förbundens och Svenskt Näringslivs förhandlare arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft, säkra arbetsfred och lösa uppkomna tvister. 

Svenskt Näringsliv är näringslivets ledande opinionsbildare.

BNI Team Ronneby Länk till annan webbplats.

Genom att vara affärspartner i ett team i BNI får du möjlighet till fler affärer, personlig utveckling, gemenskap och energi.

Ronneby Handel- och Intresseförening Länk till annan webbplats.

Föreningen öppen för alla företagare, handlare, fastighetsägare med flera i Ronneby. Vi arbetar för bättre samverkan mellan aktörerna och för utvecklingen av centrum.

Ronneby Företagsgrupp Länk till annan webbplats.

Ronneby Företagsgrupp är en ideell förening med cirka 100 medlemmar som verkar för ett gott näringslivsklimat i Ronneby kommun. I detta nätverk finns även Ronnebys Industrigrupp som regelbundet träffar näringslivschef och kommunalråd för dialogmöten.

Företagarna i Ronneby Länk till annan webbplats.

Föreningen Företagarna är öppen för alla företagare och handlare i kommunen. De har cirka 200 medlemmar och ingår i Företagarnas Riksorganisation.

Blomstrande Bygden Länk till annan webbplats.

Blomstrande Bygden - Företag i samverkan, har medlemmar i Backaryd, Belganet, Eringsboda, Hallabro, Tjurkhult, Öljehult och utmed Vildmarksleden.

Bygd i samverkan Bräkne-Hoby Länk till annan webbplats.

Bygd i Samverkan är en ideell förening bestående av 22 medlemsföreningar med syfte att skapa bättre framtidsförutsättningar i Bräkne Bygden. Under många år har Bygd i Samverkan även drivit arbetsmarknadsprojekt.

Blekingepärlor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett nätverk för konstnärer och småföretagare på landsbygden i Ronneby Kommun.

Ronneby Kommunbygderåd Länk till annan webbplats.

Ronneby Kommunbygderåd arbetar för utveckling av boende och företagande på landsbygden.

Rotary Ronneby Länk till annan webbplats.

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer.

Business Sweden Länk till annan webbplats.

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential, och utländska företag att nå sin potential genom investeringar i Sverige. De erbjuder strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. Kontakta Business Blekinge Länk till annan webbplats. för mer information.

NetPort Energikluster Länk till annan webbplats.

NetPort Energikluster hälsar företag och organisationer som brinner för förnyelse och nyskapelse inom energi och hållbarhetsfrågor välkomna.

Kreativt & Tekniskt Forum Länk till annan webbplats.

Föreningen i Blekinge för tekniker, uppfinnare, företag och idékläckare.

nätverka