Nyheter


 • Vilken nytta kan iPads göra för eleverna i den anpassade grundskolan?

  I Ronneby har både lärare och forskare upptäckt att eleverna blir bättre på att uttrycka sig, blir mer självständiga och får mer lust att lära sig saker – så länge det finns en genomtänkt strategi bakom användningen.

 • Nu kan du söka plats på Persborgs förskola

  Du som vill söka förskoleplacering för ditt barn på Persborgs förskola kan nu ansöka, för placering med start efter sommaren.

 • Är det dags för ditt barn att börja förskoleklass höstterminen 2024?

  Under vecka 5 kommer ett brev skickas ut med information om vilken skola ditt barn ska få börja. Fram till 1 mars kan du göra ditt skolval. Detta gör du enklast digitalt.

 • Internationella matsvinnsdagen 2023

  Den 29 september har av FN utsetts till Internationella matsvinnsdagen. Syftet är att uppmärksamma att omkring en tredjedel av all mat som produceras slängs i stället för att ätas upp. Dagen uppmärksammades på olika sätt i alla kommunens skolor och i Hallabro korades årets matsvinnsmästare.

 • Barnens närvaro i förskolan ökade nästan 25 procentenheter

  Under lite mer än ett år har processledarna Johanna Wikdahl och Suzan Afifi följt upp barn med en närvaro på under 50 % av den inskrivna tiden i förskolan. Detta har gjorts på alla kommunens förskolor och resultatet talar ett tydligt språk – närvaron ökade från i genomsnitt 45 % under våren 2022 till mellan 65–70 % under våren 2023.