Nyheter


 • Espedalsskolan övervakar miljön i realtid

  Espedalsskolan är första skolan i Blekinge med sensorer som mäter luftkvalitet och ljudnivå i realtid. Dålig luft och hög ljudvolym påverkar allt från koncentrationsförmåga till arbetsro och med sensorerna syns det både direkt och över tid om någon åtgärd behöver göras.

 • Senior i skolan och förskolan

  Ronneby kommun bjuder in seniorer i kommunen att engagera sig som senior i skolan eller förskolan. Den 20 april - 26 april 2023 planeras nästa utbildningstillfällen för att lära sig mer om uppdraget. Uppstarten sker i nära samarbete med Karlskrona kommun och Folkuniversitet.

 • Unikt forsknings- och utvecklingsprojekt mellan Ronneby kommun och Stockholms universitet startar

  Inom projektet utvecklas undervisningen i förskolan och skolans tidigare år med fokus på lärande för hållbar utveckling, mångfald, flerspråkighet och digitalisering. Samarbetet pågår under tre år och involverar många medarbetare.

 • Retroaktiv avgiftsjustering för inkomståret 2020 för förskola/fritidshem

  Under hösten 2022 kommer utbildningsförvaltningen att skicka ut fakturor till de som berörs av en retroaktiv avgiftsjustering för inkomståret 2020.

 • Eget bibliotek på våra förskolor

  Redan Albert Einstein sa: "Om du vill att ditt barn skall bli intelligent, läs för det. Om du vill att det skall bli ännu intelligentare, läs ännu mer för det." Det går inte att läsa för mycket, därför har Ronneby kommun satsat på egna bibliotek på våra förskolor.