Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Elevhälsans medicinska insats (EMI) (fd Skolhälsovården) består av skolsköterska och skolläkare och omfattar de kommunala enheterna som bedriver förskoleklass, grundskola, anpassad skola och gymnasieskola inom Ronneby kommun.

Elevhälsans medicinska insats:

  • Erbjuder hälsobesök och följer upp utfall av dessa. Se bifogat basprogram.
  • Erbjuder vid behov enklare hälsokontroller utöver hälsobesöken (tex syn, hörsel, längd och vikt).
  • Erbjuder och genomför vaccinationer enligt nationellt vaccinationsprogram. Se bifogat basprogram.
  • Har viss öppen mottagningsverksamhet.
  • Kan utföra enkla sjukvårdsinsatser.
  • Skolsköterskan ingår i skolans Elevhälsoteam.
  • Kontakt med skolläkare förmedlas via skolsköterska.

För att förbättra arbetet med och skapa en likvärdig elevhälsa och bedriva forskning finns ett nationellt kvalitetsregister, EMQ. Elevers hälsouppgifter på gruppnivå samlas in. Medverkan är frivillig, se informationsbrev nedan. Önskas informationsbrevet på andra språk, klicka på länken här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under varje skolenhet finns kontaktuppgifter till skolsköterska.

Verksamhetschef för EMI i Ronneby Kommun: Christina Harang.
Telefon 0457-61 79 59, e-post christina.harang@edu.ronneby.se