Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Elevhälsans medicinska insats (EMI) (fd Skolhälsovården) omfattar de kommunala enheterna som bedriver förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasieskola inom Ronneby kommun. De medicinska insatserna inom förskolan (verksamheten för 1-- 5-åringar) sker via Landstingets Barnhälsovård.

Elevhälsans medicinska insats (EMI) ska

  • erbjuda allmänna hälsokontroller i syfte att hindra uppkomst av ohälsa, tidigt upptäcka och påverka utveckling av ohälsa, lindra konsekvenserna av befintliga hälsoproblem samt stärka individens möjligheter till att bevara och förbättra den själsliga och kroppsliga hälsan.
  • erbjuda enklare hälsokontroller mellan de allmänna (ex längd, vikt, syn, hörsel, enl SL Kap 14). Se basprogram.
  • erbjuda och genomföra vaccinationer enligt gällande nationellt allmänt vaccinationsprogram. Se basprogram.
  • följa upp utfall av hälsokontroller enligt ovan (kontrollelever)
  • via öppen  mottagningsverksamhet erbjuda elever och föräldrar möjlighet att vid behov anlita Skolhälsovården (enl SL 14 Kap § 4).
  • erbjuda elever och föräldrar telefontid för rådgivning mm i hälso- och sjukvårdsfrågor, inkl sunda levnadsvanor.
  • utföra enkla sjukvårdsinsatser (enl SL Kap 14).

  Verksamheten genomförs i enlighet med föreskrifter i Skollag, grundskoleförordning, gymnasieförordning, särskoleförordning samt övriga styrdokument för skolan på nationell resp lokal nivå. Arbetet bedrivs i överensstämmelse med FN-konventionen om barns rättigheter, FN:s standardregler för handikapp samt de mål som uttrycks i WHO:s "Hälsa för alla år 2000".

  Ansvarig verksamhetschef för EMI i Ronneby Kommun är Christina Harang.
  Telefon 04547-61 79 59, e-post christina.harang@ronneby.se

  Under varje skolenhet finns kontaktuppgifter till skolsköterskan.