Gymnasieskolan Knut Hahn

En skola med både bredd och spets, välkommen till oss!

BA15

Inloggning Vklass för elever
Information och inloggning till Vklass

Nyheter

 • Öppet Hus

  Den 16 november har vi Öppet Hus på Gymnasieskolan Knut Hahn.Klockan 17.00-19.00 är elever och vårdnadshavare från Snäckebacksskolan och övriga skolor välkomna. Klockan 19.00-21.00 är elever och vårdnadshavare från Kallingeskolan och Thorén Framtid välkomna.
 • Lokal historia på schemat

  Från innevarande hösttermin kan eleverna vid Gymnasieskolan Knut Hahn läsa lokalhistoria som individuellt val. Men stöd av Lunds Universitet, Blekinge Museum och Kallvattenkuren har kursen snabbt kunnat bli verklighet. Nu är kursen i full gång.- Ronneby har en oerhört spännande lokalhistoria. Med de senaste årens utgrävningar av det kungliga flaggskeppet Gribshunden som ligger förlist vid Ronnebys kustremsa har Ronnebys lokalhistoria dessutom rönt internationell uppmärksamhet. Bland annat har USA producerat en dokumentär kring ämnet, förklarar Karin Fast lärare i historia.
 • Alla individer är olika

  Helen Lindqvist arbetar som specialpedagog vid Gymnasieskolan Knut Hahn. Som specialpedagog är det viktigaste uppdraget att säkerställa att de elever Helen ansvarar för får det stöd de behöver för att de ska kunna gå ut med en gymnasieexamen.
 • Våga prata bort tabun kring psykisk ohälsa

  Malin Kolb är skolsköterska vid Gymnasieskolan Knut Hahn. Som skolsköterska är de huvudsakliga ansvarsområdena att erbjuda hälsobesök samt vaccinationer enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet. Malin lyfter också fram vikten av arbete med elevhälsa i samverkan med övriga personalgrupper, elever och deras föräldrar.
 • Våga prata droger - på allvar

  Nanna Leinonen är skolkurator vid Gymnasieskolan Knut Hahn. Att vara skolkurator är ett komplext yrke där det måste finnas goda strukturer att arbeta utifrån, men samtidigt en möjlighet till stor flexibilitet. Allt för att kunna möta varje person utifrån var just han eller hon befinner sig i livet.
 • Information om våra digitala system

  Vi använder den digitala lärplattformen Vklass för information, dokumentation och uppföljning. Som vårdnadshavare har du tillgång till en app för Vklass där du har tillgång till allt ovanstående förutom resultat som endast kan ses när du är inloggad på webben.

  Skola24 är utbildningsförvaltningens digitala system för hantering av schema och frånvaro. Här ska du som vårdnadshavare anmäla frånvaro för ditt/dina barn. I webbversionen av Skola24 kan du också se frånvarostatisk och lämna in digital ledighetsansökan.
  Här kan du läsa om hur du kan logga in i våra digitala system. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.