Administration

Marie Åkesson
Administratör

Tel. 0457-61 83 61
marie.akesson@ronneby.se

Elevregistrering, utskrift av gymnasiebetyg, frågor som rör CSN.

Carola Stivnert

Carola Stivnert
Administratör

Tel. 0457-61 83 69
carola.stivnert@ronneby.se

Jobbar med Introduktionsprogrammen, handlägger elevresor (busskort).

Carola Stivnert

Kerstin Jacobsson
Ungdomscoach

Mob. 0733-17 03 01
kerstin.jocobsson@ronneby.se

Tony Ohlsson

Tony Olsson
Schemaläggare

Tel. 0457-61 83 82
tony.olsson@ronneby.se

Martin Johansson

Martin Johansson
Handledare i E-sport, APL-samordnare för elever på IM

Tel. 0457-61 84 22
Mob. 0766-48 94 26
martin.johansson12@ronneby.se