Administration

Liselott Lilja

Laila Wollberg
Administratör

Tel. 0457-61 83 61
laila.wollberg@edu.ronneby.se

Handlägger:
Elevregistrering och gymnasiebetyg på nationella program.

Anders Bizzozero

Anna Börrefors
Administratör

Tel. 0457-61 83 70
anna.borrefors@edu.ronneby.se

Handlägger:
Personalfrågor, inackorderingsbidrag, försäkringar och elevresor.

Carola Stivnert

Carola Stivnert
Administratör

Tel. 0457-61 83 69
carola.stivnert@edu.ronneby.se

Handlägger:
Elevregistrering och betyg på Introduktionsprogrammen.

Tony Ohlsson

Tony Olsson
Schemaläggare

Tel. 0457-61 83 82
tony.olsson@edu.ronneby.se