Administration

Marie Åkesson
Administratör

Tel. 0457-61 83 61
marie.akesson@ronneby.se

Handlägger:
Elevregistrering, gymnasiebetyg och CSN-rapportör.

Helen Roos
Administratör

Tel. 0457-61 83 70
helen.roos@ronneby.se

Handlägger:
Personalfrågor, inackorderingsbidrag, försäkringar och elevresor.

Carola Stivnert

Carola Stivnert
Administratör

Tel. 0457-61 83 69
carola.stivnert@ronneby.se

Handlägger:
Elevregistrering och betyg på IM.

Carola Stivnert

Kerstin Jacobsson
Ungdomscoach

Mob. 0733-17 03 01
kerstin.jacobsson@ronneby.se

Tony Ohlsson

Tony Olsson
Schemaläggare

Tel. 0457-61 83 82
tony.olsson@ronneby.se

Martin Johansson

Martin Johansson
Handledare i E-sport, APL-samordnare för elever på IM

Tel. 0457-61 84 22
Mob. 0766-48 94 26
martin.johansson12@ronneby.se