Industritekniska programmet

Jonny Svensson

Jonny Svensson
Lärare och programansvarig på Industritekniska
programmet

Tel. 0457- 61 74 24
jonny.svensson@edu.ronneby.se

Hans Kristiansson

Hans Kristiansson
Lärare på Industritekniska programmet

Tel. 0457-61 74 22
hans.kristiansson@edu.ronneby.se

Özkan Yolver

Özkan Yolver
Lärare i Idrott

Tel. 0457-61 83 58
ozkan.yolver@edu.ronneby.se

Özkan Yolver

Toliat Hossein
Lärare på Industritekniska programmet

Tel. 0457-61 74 23
hossein.toliat@edu.ronneby.se

Tove Mignot

Rebecca Lundqvist Stenlo
Lärare i svenska och svenska som andraspråk

rebecca.lundqviststenlo@edu.ronneby.se