Samhällsvetenskapsprogrammet

Karin Fast

Karin Fast
Lärare i religion och historia. Programansvarig på Samhällvetenskapsprogrammet.

Tel. 0457- 61 83 81
karin.fast@ronneby.se

Hanna Simander

Hanna Simander
Lärare i geografi och historia, VFU-samordnare

Tel. 0457-61 83 81
hanna.simander@ronneby.se

Hanna Simander

Martina Karlsson
Lärare i historia och samhällskunskap

Tel. 0457-61 83 81
martina.karlsson@ronneby.se

Lena Widerberg

Tina Svensson
Lärare i svenska och samhällsämnen

Tel. 0457-61 83 81
tina.svensson@ronneby.se

Lena Widerberg

Lena Widerberg
Lärare i matematik och svenska

Tel. 0457-61 83 81
lena.widerberg@ronneby.se

Ylva Svensson

Fredrika Ter Borch Bjurek
Lärare på Samhällsvetenskapsprogrammet

Tel. 0457-61 83 81
fredrika.ter.borch@ronneby.se

Ylva Svensson

Ylva Svensson
Lärare på Samhällsvetenskapsprogrammet

Tel. 0457-61 84 77
ylva.svensson@ronneby.se

Hanna Simander

Carina Sköld Lindberg 
Lärare på Samhällvetenskapsprogrammet

Tel. 0457-61 84 77
carina.skoldlindberg@ronneby.se