Vår skola

BA15

Detta vill vi på Gymnasieskolan Knut Hahn!

-För dig som elev ska Gymnasieskolan Knut Hahn vara skolan som öppnar nya möjligheter.
-En skola med stimulerande anda och miljö där både eleverna och skolans personal känner glädje, utveckling och tillfredsställelse.
-En skola där eleverna känner förväntan inför framtiden och upplever att de blir väl rustade för ett liv som självständiga individer i samhället.