Teknikprogrammet

Liselott Lilja

Liselott Lilja
Lärare och programansvarig på Teknikprogrammet

Tel. 0457-61 83 54
liselott.lilja@ronneby.se

Fredrik Johansson

Fredrik Johansson
Lärare på Teknikprogrammet

Tel. 0457-61 83 54
fredrik.johansson@ronneby.se

Fredrik Ahlzén
Lärare i matematik och religion

Tel. 0457-61 83 54
fredrik.ahlzen@ronneby.se

Richard Andersen
Lärare på Teknikprogrammet

Tel. 0457-61 83 54
richard.andersen@ronneby.se

Lars Stensson
Lärare på Teknikprogrammet

Tel. 0457-61 83 54
lars.stensson@ronneby.se