Allmän information om våra program

Vi erbjuder 11 nationella program på vår skola som är fördelade på 6 yrkesprogram och 5 högskoleförberedande program.

Yrkesprogram

Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Flygteknikutbildningen
Försäljnings- och servicesprogrammet
Industritekniska programmet

Högskoleförberedande program

Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

När du har avslutat ett yrkesprogram kan du få en yrkesexamen. För att nå en yrkesexamen ska du ha:

  • Minst 90 % godkända betyg på en utbildning som omfattar 2500 gymnasiepoäng.
  • Betygen i kurserna Svenska 1/ Svenska som andra språk 1, Engelska 5 och Matematik 1 måste vara godkända.
  • Du ska har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena
  • Gymnasiearbetet ska vara godkänt.

När du har avslutat ett högskoleförberedande program kan du få en högskoleförberedande examen. Denna examen ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå. För att nå en högskoleförberedande examen ska du ha:

  • Minst 90 % godkända betyg på en utbildning som omfattar 2500 gymnasiepoäng.
  • Minst betyget godkänd i kurserna Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andra språk 1, 2 och 3, Engelska 6 och Matematik 1.
  • Gymnasiearbetet ska vara godkänt.

Högskolebehörighet

Har du en yrkesexamen, har godkänt i kurserna Svenska 2 och 3/Svenska som andraspråk 2 och 3 och Engelska 6 så har du grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå.

Om du tänker läsa vidare efter gymnasiet ska du i första hand titta på de högskoleförberedande programmen. De är utformade för att förbereda dig för olika inriktningar på högskolestudier och väljer du Naturvetenskapsprogrammet har du möjligheter att söka till ett visst antal högskoleprogram. För mer information kontakta gärna våra studie- och yrkesvägledare.