Studievägledning

BA15

Våra studie- och yrkesvägledare hjälper dig med dina studieval och att lägga upp dina studier under din gymnasietid så att du når dina mål och är väl förberedd för högskolestudier och yrkesliv. De är din guide från gymnasiet till framtiden.