Elevråd

Elevråd

Elevinflytande handlar om att elever ska ha möjlighet till att kunna uttrycka sina synpunkter och att skolan ska ta del av elevernas åsikter och intressen. På Gymnasieskolan Knut Hahn tycker vi att det är viktigt att lyssna på våra elever! Det är också viktigt att du som elev vet vilka möjligheter du har för att påverka din utbildning och skolmiljö.

Elevrådets syfte är att skapa en bättre skola och en mer givande skolgång för eleverna. Styrelsen i Elevrådet har eget rum vid vår huvudentré.

Kontaktperson ordförande:
David Carlsson
Tel. 0709-50 42 58