Flygteknikutbildningen

Flygteknikutbildningen drivs av Gymnasieskolan Knut Hahn i samverkan med Flygflottiljen F17 i Kallinge. Huvuddelen av den teoretiska utbildningen sker på Gymnasieskolan Knut Hahn och den praktiska delen vid F17. Där har skolan tillgång till egna kvalificerade instruktörer i särskilda utbildningslokaler.

Magnus Magnusson

Magnus Magnusson
Rektor

Tel. 0457-61 83 91, 0721-72 88 18
magnus.magnusson@edu.ronneby.se

Carina Modliba

Carina Modliba
Internatföreståndare på Flygteknikutbildningen

Tel. 0457-61 83 95, 0721-72 88 45
carina.modliba@edu.ronneby.se

Magnus Magnusson

Tina Granath
Mentor på Flygteknikutbildningen

Tel. 0766-48 92 21
tina.granath@edu.ronneby.se

Ulf Jönsson

Ulf Jönsson
Yrkeslärare på Flygteknikutbildningen

Tel. 0457-61 83 93, 0721-72 88 39
ulf.jonsson@edu.ronneby.se

Stefan Jönsson

Stefan Jönsson
Yrkeslärare på Flygteknikutbildningen

Tel. 0457-61 83 94, 0721-72 88 40
stefan.jonsson@edu.ronneby.se

Mattias Lindholm

Mattias Lindholm
Yrkeslärare på Flygteknikutbildningen

Tel. 0457-61 83 97, 0721-72 89 23
mattias.lindholm@edu.ronneby.se

Anders Viktorsson

Anders Viktorsson
Lärarassistent

Tel. 0457-61 83 91
anders.viktorsson@edu.ronneby.se

Anders Viktorsson

Christian Madsen
Lärare på Flygteknikutbildningen

Tel. 0457-61 84 06, 0721-72 89 99
christian.madsen@edu.ronneby.se

Carina Modliba

Gustav Midholm
Lärare på Flygteknikutbildningen

Tel. 0457-61 83 90
gustav.midholm@edu.ronneby.se

Carina Modliba

Lars Svensson
Lärare på Flygteknikutbildningen

Tel. 0457-61 84 05, 0721-72 89 29
lars.svensson@edu.ronneby.se

Lars-Göran Nilsson

Magnus Stenberg
Lärare i matematik

magnus.stenberg@edu.ronneby.se

Björn Brorsson

Torbjörn Werf
Lärare på Flygteknikutbildningen

Tel. 0457-61 74 06
torbjorn.werf@edu.ronneby.se