Introduktionsprogrammen

Ulrik Lindahl

Ulrik Lindahl
Programsamordnare och lärare på Introduktionsprogrammen

Tel. 0457-61 83 99
ulrik.lindahl@edu.ronneby.se

Nanna Leinonen

Nanna Leinonen
Kurator på Introduktionsprogrammen

Tel. 0457-61 82 71
Mob. 0721-72 83 74
nanna.leinonen@edu.ronneby.se

Monica Uddmark

Monica Uddmark
Lärare på Introduktionsprogrammet och på Navet

Tel. 0457-61 83 77
monica.uddmark@edu.ronneby.se

Joel Norgren

Joel Norgren
Lärare på Introduktionsprogrammen

Tel. 0457-61 84 79
joel.norgren@edu.ronneby.se

Johanna Berntsson

Ingemar Månsson
Lärare på Introduktionsprogrammen

Tel. 0457-61 88 24
ingemar.mansson@edu.ronneby.se

Birgitta Pettersson

Birgitta Pettersson
Lärare på Introduktionsprogrammen

Tel. 0457-61 84 08
birgitta.pettersson01@edu.ronneby.se

Birgitta Pettersson

Joakim Asterhed
Lärare på Introduktionsprogrammen

Tel. 0457-61 83 79
joakim.asterhed@edu.ronneby.se

Anette Olsson

Michael Engå
Lärare på Introduktionsprogrammen

Tel. 0457-61 84 08
michael.enga@edu.ronneby.se

Anna Ovesson

Anna Weidenberg
Lärare på Introduktionsprogrammen

Tel. 0457-61 84 08
anna.weidenberg@edu.ronneby.se

Jesper Schuster

Jesper Schuster
Lärare på Introduktionsprogrammen

Tel. 0457-61 84 08
jesper.schuster@edu.ronneby.se

Manar Darwish

Josefin Carlebjär
Lärare på Introduktionsprogrammen och Naturvetenskapliga programmet

Tel. 0457-61 84 07
josefin.carlebjar@edu.ronneby.se

Anette Olsson

Hanna Forsberg
Lärare på Introduktionsprogrammen

hanna.forsberg@edu.ronneby.se

Vivi Östergren

Vivi Östergren
Lärare på Introduktionsprogrammen

Tel. 0457-61 83 79
vivi.ostergren@edu.ronneby.se

Anette Olsson

Zeina Nabha
Lärare på Introduktionsprogrammen

Tel. 0457-61 84 07
zeina.nabha@edu.ronneby.se

Anette Olsson

Johannes Svensson
Lärare på Introduktionsprogrammen

johannes.svensson@edu.ronneby.se

Anette Olsson

Svetlana Bengtsson
Lärare på Introduktionsprogrammen

Tel. 0457-61 83 79
svetlana.bengtsson@edu.ronneby.se


Mentorer på Introduktionsprogrammen:

Åsa Sandelin Sjölander

Malin Berglin Isokoski
Mentor på Introduktionsprogrammen.

Tel. 0457-61 88 22
malin.berglin-isokoski@edu.ronneby.se

Åsa Sandelin Sjölander

Linda Hasselberg
Mentor på Handels- och administrationsprogrammet, Introduktionsprogrammen, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet.

Tel. 0457-61 75 82
linda.hasselberg@edu.ronneby.se

Åsa Sandelin Sjölander

Tim Pettersson
Mentor på Introduktionsprogrammen och Teknikprogrammet.

Tel. 0457-61 75 78
tim.pettersson@edu.ronneby.se

Åsa Sandelin Sjölander

Kristina Lindahl
Mentor på El- och energiprogrammet, Introduktionsprogrammen och Samhällsvetenskapsprogrammet.

Tel. 0457-61 75 80
kristina.lindahl@edu.ronneby.se