EK17

Ekonomiprogrammet

Med Ekonomiprogrammet som grund kan du välja många olika vägar för fortsatta högskolestudier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden, eller eget företagande.

Om du är intresserad av företagsekonomi, juridik, entreprenörskap och samhällsekonomi så är ekonomiprogrammet ditt program.