Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever och barn inom Ronneby kommun.

En olycksfallsförsäkring täcker en kroppsskada, som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller ej för sjukdom.

För barn i förskola och elever i grundskola, gymnasieskola och anpassad skola gäller försäkringen vid olycksfallsskada som inträffar heltid - dygnet runt.

Ronneby kommun