Artikeln publicerades 7 december 2017

Betygskopior

Du kan få kopior på ditt betyg om du avslutat utbildningen på Knut Hahn efter år 2011. Har du avslutat utbildningen före år 2011 kontaktar du kommunarkivet tel. 0457-61 80 81.