Artikeln publicerades 7 december 2017

Betygskopior

Du kan beställa kopior på ditt betyg om du avslutat utbildningen på Gymnasieskolan Knut Hahn från 2015 och framåt. Har du avslutat utbildningen före år 2015 kontaktar du kommunarkivet tel. 0457-61 80 81.