Crea Diem

Ilir Berisha

Robert Widell
Samordnare på Crea Diem och Introduktionsprogrammen

Tel. 0766-48 91 06
robert.widell@edu.ronneby.se

Åsa Sandelin Sjölander

Bodil Östgård
Specialpedagog på Introduktionsprogrammen

Tel. 0457-61 78 40
bodil.ostgard@edu.ronneby.se

Jon Lindqvist
Lärare och mentor på Crea Diem

Tel. 0766-48 90 82
jon.lindqvist@edu.ronneby.se

Lena Henriksson Ågren

Lena Henriksson Ågren
Lärare på Crea Diem

Tel. 0457-61 84 21
lena.henrikssonagren@edu.ronneby.se

Lena Henriksson Ågren

Kristina Westling
Lärare på Crea Diem

kristina.westling@edu.ronneby.se

Niklas Söderberg

Jessica Pettersson
Lärare på Crea Diem

jessica.pettersson@edu.ronneby.se

Susann Johnsson

Anna Harestad
Lärare på Crea Diem

anna.harestad@edu.ronneby.se

Vivi Östergren

Vivi Östergren
Lärare på Introduktionsprogrammen och Crea Diem

Tel. 0457-61 83 79
vivi.ostergren@edu.ronneby.se

Lena Henriksson Ågren

Jacob Fridhagen
Personalresurs på Crea Diem

Tel. 0457-61 84 21
jacob.fridhagen@edu.ronneby.se