IM

Introduktionsprogrammen

Saknar du behörighet för gymnasiet? Behöver du komplettera dina kunskaper eller är du osäker på vilket program du skall välja? Behöver du lära dig bättre svenska? Introduktionsprogrammen hjälper dig att utveckla dig själv och komma vidare med dina studier och framtidsplaner.

Vidare till övriga gymnasiet eller annan utbildning

Efter att du nått de mål som sätts upp i början av terminen, kan du gå vidare till ett annat gymnasieprogram eller vuxenutbildningen.

Du har efter din tid hos oss fyllt de luckor i ditt betyg som behövdes för att du ska kunna gå vidare mot ett framtida yrkesval. Dessutom har du fått en insyn i hur gymnasieskolan fungerar och vad som kommer att förväntas av dig på de övriga programmen.

Det finns fyra introduktionsprogram med olika inriktning. Du får en skräddarsydd utbildningsplan som är anpassad för dina behov och din målsättning  oavsett om du siktar på ett yrkesprogram eller en högskoleförberedande utbildning.

Här lär du dig

  • att ta ansvar för dina egna studier, du får kunskaper du behöver, eller möjlighet att visa det du redan kan.
  • att det alltid finns möjlighet att komplettera dina högstadiebetyg oavsett om det handlar om teoretiska eller praktiska ämnen.
  • att se vad som kommer att krävas av dig på en framtida arbetsplats. Du får möjlighet att lära dig grunderna i ett praktiskt yrke.