Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till yrkesprogram. Utbildningen är yrkesinriktad och kan underlätta etablering på arbetsmarknaden eller leda till studier på ett yrkesprogram.