Programinriktat val

Programinriktat val är inriktat mot ett visst nationellt program och med målet att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till programmet.  Det är ett alternativ för dig som inte har alla de godkända betyg från grundskolan som krävs för behörighet till ett nationellt program. För att bli antagen till Programinriktat val krävs godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk och godkänt betyg i följande:
• engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen
• engelska och matematik samt i minst tre andra  ämnen

För mer information kontakta rektor eller studie- och yrkesvägledaren på det programmet du är intresserad av.