Individuellt alternativ

Individuellt alternativ kan förbereda dig för yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden.

Utbildningen vänder sig till dig som saknar behörighet till ett nationellt program. Den vänder sig i första hand till dig som har stora kunskapsluckor, bristande motivation eller som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning. Utbildningen är också öppen för dig som går på grundsärskolan om du vill och bedöms kunna klara utbildningen.