Sjukanmälan

Sjukanmälan görs via appen Skola24 eller telefon 0515-869 53, ring före kl. 10.00.

Om du inte har fullständigt personnummer gör du sjukanmälan på sjukanmalanIM@edu.ronneby.se eller telefon 0457-61 83 69.

Sjukanmälan kan bara göras för en hel dag i taget. Ny anmälan måste göras varje dag.

Om du ringer efter kl. 12.00 kommer frånvaro att registreras för nästkommande dag.

Om du blir sjuk under dagen ska du kontakta din mentor (det går bra att maila) för att frånvaron ska registreras för samma dag.

Vid all frånvaro skickas ett sms ut till vårdnadshavaren med information om anledning för frånvaro som t.ex. anmäld eller oanmäld och tid för frånvaro.

Krya på dig!

BA15