NA

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av matematik och natur,
vad som påverkar våra livsvillkor och hur vi kan förändra dem. I utbildningen lär du dig att
tänka kritiskt och logiskt med hjälp av matematiska modeller, experiment, laborationer
och fältstudier.