NA poängplan

Naturvetenskap
På den klassiska, breda naturvetenskapliga inriktningen fördjupar du dig inom biologi, fysik,
kemi och matematik. Det blir många laborationer och fältstudier. I fördjupningskursen bioteknik får du läsa och utföra experiment som används inom kriminaltekniken. Inom naturvetenskaplig specialisering kan du bedriva studier i t.ex. marinbiologi, hälsa och matematik.Här fördjupar du dig inom biologi, fysik, kemi och matematik. Du kan också välja kurser som bioteknik där bl. a. vissa kriminaltekniska metoder behandlas.

Naturvetenskap och samhälle
Denna inriktning ger kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi, en kombination som ger dig ett tvärvetenskapligt perspektiv mellan natur, teknik och samhälle.
Du väljer ett valfritt naturvetenskapligt ämne att fördjupa dig i. Dessutom läser du kurserna Geografi 1 och Samhällskunskap 2. Här finns också möjligheter att fördjupa sig inom GIS (geografiska informationssystem).