Navet

På Navet finns speciallärare som kan erbjuda dig stöd främst med svenska, engelska och matematik men även med andra ämnen.

Monika uddmark

Anders Isaksson
Speciallärare

Tel. 0457-61 83 77
anders.isaksson@edu.ronneby.se

Monika uddmark

Helen Lindqvist
Specialpedagog

Tel. 0457-61 83 73
helen.lindqvist@edu.ronneby.se

Monika uddmark

Helena Gustavsson
Speciallärare

Tel. 0457-61 83 77
helena.gustavsson@edu.ronneby.se