Skolledning

Ronny Mattsson

Ronny Mattsson
Skolområdeschef

Tel. 0457-61 83 62
ronny.mattsson@ronneby.se

Emilia Jirle

Emilia Jirle
Rektor för skolenhet 1

Tel. 0457-61 83 64
emilia.jirle@ronneby.se

Barn- och fritidsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Handels- och administrationsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

Anna Isaksson

Anna Isaksson
Rektor för skolenhet 3

Tel. 0457-61 83 71
anna.isaksson@ronneby.se


Introduktionsprogrammen
Crea Diem
Bygg- och anläggningsprogrammet Lärling
El- och energiprogrammet
Industritekniska programmet

Ronny Mattsson

Ulrik Lindahl
Samordnare på Introduktionsprogrammen
Tf. biträdande rektor på Introduktionsprogrammen

Tel. 0457-61 83 99
ulrik.lindahl@ronneby.se

Magnus Magnusson

Magnus Magnusson
Rektor för skolenhet 4

Tel. 0457-61 83 91, 0721-72 88 18
magnus.magnusson@ronneby.se


Flygteknikutbildningen

Bodil Östgård

Bodil Östgård
Verksamhetschef skolhälsovården

Tel. 0457-61 78 40, 0721-72 86 30
bodil.ostgard@ronneby.se