Skolledning

Ronny Mattsson

Ronny Mattsson
Skolområdeschef

Tel. 0457-61 83 62
ronny.mattsson@ronneby.se

Emilia Jirle

Emilia Jirle
Rektor

Tel. 0457-61 83 64
emilia.jirle@ronneby.se

Rektor för skolenhet 1
Barn- och fritidsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Handels- och administrationsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Kristofer Sjölander

Kristofer Sjölander
Rektor

Tel. 0457-61 84 09
kristofer.sjolander@ronneby.se

Rektor för skolenhet 2
Bygg- och anläggningsprogrammet Lärling
El- och energiprogrammet
Hantverksprogrammet, inriktning Finsnickeri
Industritekniska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

Anna Isaksson

Anna Isaksson
Rektor

Tel. 0457-61 83 71
anna.isaksson@ronneby.se

Rektor för skolenhet 3
Introduktionsprogrammen
Crea Diem

Magnus Magnusson

Magnus Magnusson
Rektor

Tel. 0457-61 83 91, 0721-72 88 18
magnus.magnusson@ronneby.se

Rektor för skolenhet 4
Flygteknikutbildningen

Bodil Östgård

Bodil Östgård
Verksamhetschef skolhälsovården

Tel. 0457-61 78 40, 0721-72 86 30
bodil.ostgard@ronneby.se