Skolledning

Ronny Mattsson

Ronny Mattsson
Verksamhetschef för Gymnasieskola och Vuxenutbildningen

Tel. 0457-61 83 62
ronny.mattsson@edu.ronneby.se

Emilia Jirle

Emilia Jirle
Rektor för skolenhet 1:
Barn- och fritidsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Försäljnings- och service/
Handels- och administrationsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Tel. 0457-61 83 64, 0721-72 83 80
emilia.jirle@edu.ronneby.se

Ronny Mattsson

Linda Andersson
Rektor för skolenhet 2:
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Industritekniska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

Tel. 0457-61 84 09, 0766-48 94 17
linda.andersson1@edu.ronneby.se

Anna Isaksson

Anna Isaksson
Rektor för skolenhet 3:
Introduktionsprogrammen
Crea Diem

Tel. 0457-61 83 71, 0766-48 93 55
anna.isaksson@edu.ronneby.se

Magnus Magnusson

Magnus Magnusson
Rektor för skolenhet 4:
Flygteknikutbildningen

Tel. 0457-61 83 91, 0721-72 88 18
magnus.magnusson@edu.ronneby.se