Ekonomiprogrammet

Åsa Direnius

Fredrik Bernelf
Lärare och programansvarig på Ekonomiprogrammet

Tel. 0457-61 87 87
fredrik.bernelf@ronneby.se

Tove Mignot

Tove Mignot Rosén
Lärare i franska och svenska som andraspråk (SvA)

Tel. 0457-61 87 87
tove.mignotrosen@ronneby.se

Martin Malmros

Beate Tutschku
Lärare på Ekonomiprogrammet 

Tel. 0457-61 87 87
beate.tutschku@ronneby.se

Tove Mignot

Annika Westlin
Lärare i moderna språk

Tel. 0457-61 87 87
annika.westlin@ronneby.se

Ursula Sandin

Ursula Sandin-Gullander
Lärare i Spanska och Engelska
Internationell utvecklingsledare

Tel. 0457- 61 83 78
Mob. +46708290133
ursula.sandin-gullander@ronneby.se

Ursula Sandin

Emma Okmark
Lärare på Ekonomiprogrammet

Tel. 0457- 61 83 80
emma.okmark@ronneby.se

Lena Widerberg

Lena Widerberg
Lärare i matematik och svenska

Tel. 0457-61 83 81
lena.widerberg@ronneby.se