Ekonomiprogrammet

Åsa Direnius

Fredrik Bernelf
Lärare och programansvarig på Ekonomiprogrammet

Tel. 0457-61 87 87
fredrik.bernelf@ronneby.se

Göran Hagström
Lärare i matematik

Tel. 0457-61 87 84
goran.hagstrom@ronneby.se

Tove Mignot

Tove Mignot Rosén
Lärare i franska och svenska som andraspråk (SvA)

Tel. 0457-61 87 87
tove.mignotrosen@ronneby.se

Martin Malmros

Martin Malmros
Lärare på Ekonomiprogrammet

Tel. 0457-61 87 87
martin.malmros@ronneby.se

Rebecca Lundqvist Stenlo
Lärare på Ekonomiprogrammet

Tel. 0457-61 87 87
rebecca.lundqviststenlo@ronneby.se

Martin Malmros

Beate Tutschku
Lärare på Ekonomiprogrammet 

Tel. 0457-61 87 87
beate.tutschku@ronneby.se

Tove Mignot

Annika Westlin
Lärare i moderna språk

Tel. 0457-61 87 87
annika.westlin@ronneby.se

Tove Mignot

Mattias Bergström
Lärare på Ekonomiprogrammet 

Tel. 0457-61 87 84
mattias.bergstrom@ronneby.se