Ekonomiprogrammet

Åsa Direnius

Fredrik Bernelf
Lärare och programansvarig på Ekonomiprogrammet

Tel. 0457-61 87 87
fredrik.bernelf@edu.ronneby.se

Tove Mignot

Tove Mignot Rosén
Lärare i franska och svenska som andraspråk (SvA)

Tel. 0457-61 87 87
tove.mignotrosen@edu.ronneby.se

Martin Malmros

Beate Tutschku
Lärare på Ekonomiprogrammet 

Tel. 0457-61 87 87
beate.tutschku@edu.ronneby.se

Tove Mignot

Annika Westlin
Lärare i moderna språk

Tel. 0457-61 87 87
annika.westlin@edu.ronneby.se

Ursula Sandin

Ursula Sandin-Gullander
Lärare i Spanska och Engelska
Internationell utvecklingsledare

Tel. 0457- 61 83 78
Mob. +46708290133
ursula.sandin-gullander@edu.ronneby.se

Ursula Sandin

Emma Okmark
Lärare på Ekonomiprogrammet

Tel. 0457- 61 87 87
emma.okmark@edu.ronneby.se

Lena Widerberg

Lena Widerberg
Lärare i matematik och svenska

Tel. 0457-61 83 81
lena.widerberg@edu.ronneby.se

Lena Henriksson Ågren

Emma Berg
Mentor på Barn- och fritidsprogrammet och Ekonomiprogrammet.

Tel. 0457-61 79 45
emma.berg@edu.ronneby.se

Åsa Direnius

Robert Bondesson
Mentor på Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet och Samhällvetenskapsprogrammet.

Tel. 0457-61 75 77
robert.bondesson@edu.ronneby.se