Estetiska programmet

Arvid Nilsson

Arvid Nilsson
Lärare i musik och programansvarig på Estetiska programmet

Tel. 0457-61 84 77
arvid.nilsson@ronneby.se

Sara Elmberg-Lundgren

David Blomé
Lärare på Estetiska programmet

Tel. 0457-61 84 77
david.blome@ronneby.se

Hanna Simander

Carina Sköld Lindberg 
Lärare i spanska och bild

Tel. 0457-61 84 77
carina.skoldlindberg@ronneby.se

Sara Elmberg-Lundgren

Sara Elmberg Lundgren
Lärare i svenska och psykologi

Tel. 0457-61 84 77
sara.elmberg-lundgren@ronneby.se

Christian Waite

Christian Waite
Lärare i musik på Estetiska programmet

Tel. 0457-61 84 77
christian.waite@ronneby.se

Sara Oskarsson

Sara Oskarsson
Lärare i media på Estetiska programmet

Tel. 0457-61 84 77
sara.oskarsson@ronneby.se

Sara Oskarsson

Annika Smedjebäck
Lärare i bild och form på Estetiska programmet

Tel. 0457-61 84 77
annika.smedjeback@ronneby.se

Sara Elmberg-Lundgren

Sanna Blennow
Lärare i idrott och hälsa, svenska och svenska som andraspråk

Tel. 0457-61 84 77
sanna.blennow@ronneby.se

Sara Elmberg-Lundgren

Lisa Carlsson
Bildpedagog på Estetiska programmet

Tel. 0457-61 84 77
lisa.carlsson@ronneby.se

Anette Olsson

Hanna Jansson
Lärare i svenska

Tel. 0457-61 84 77
hanna.jansson@ronneby.se

Tjänstledig.

Sara Oskarsson

Robert Bondesson
Mentor för Samhällvetenskapsprogrammet, Estetiska programmet och Handels- och administrationsprogrammet

Tel. 0457-61 75 77
robert.bondesson@ronneby.se