Skolbiblioteket

Skolbiblioteket är i första hand till för dig som studerar eller arbetar på Gymnasieskolan Knut Hahn.

Du kan klicka på rubrikerna i innehållsförteckningen nedan för att hoppa direkt till olika avsnitt:

Söka information i skolbibliotekets databaser

I skolbiblioteket hittar du digitala resurser såsom databaser som är användbara i skolarbetet:

ALEX - här hittar du biografier om många författarelänk till annan webbplats

Landguiden - fakta om olika länders geografiska läge, kultur, språk, demokrati, politik m.m.länk till annan webbplats

Mediearkivet - här söker du efter nyhetsartiklar inom många olika nationella dagstidningarlänk till annan webbplats

Nationalencyklopedinlänk till annan webbplats - uppslagsverk 

Library Press Display - databas med dagstidningar på Internet, nås via Ronneby bibliotek (Inloggning med lånekort/ pinkod) http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/viewer.aspx#länk till annan webbplats

Söka efter böcker

Arenalänk till annan webbplats - sökkatalog där du finner böcker och andra medier i Ronneby kommun

LIBRISlänk till annan webbplats - nationell samkatalog för hela Sveriges utgivning av böcker även studentlitteratur

E- böcker:

E-böcker Ronneby stadsbiblioteklänk till annan webbplats

Söka vetenskapliga artiklar/uppsatser

Google scholarlänk till annan webbplats

DIVAlänk till annan webbplats

Uppsatser.se länk till annan webbplats

Forskning.se  - Populärvetenskaplig presentation av aktuell forskninglänk till annan webbplats

Forskning.se länk till annan webbplats- https://www.forskning.se/artikelarkiv/länk till annan webbplats

Swepub- Vetenskaplig publicering, artiklar, avhandlingar m.m.länk till annan webbplats

SBU - Forskning inom sjuk- och hälsovårdlänk till annan webbplats

Här hittar du information om vad som är en vetenskaplig artikellänk till annan webbplats


Dagstidningar (skolabonnemang)

SvD (Svenska dagbladet): https://www.svd.se/länk till annan webbplats

DN (Dagens nyheter): https://www.dn.se/länk till annan webbplats

BLT / Sydöstran: http://www.blt.se/länk till annan webbplats

(För att få tillgång till e- dagstidningen, kontakta skolbibliotekarien för inloggningsuppgifter).

Länkkataloger

Biblan guidarlänk till annan webbplats

Safir Lunds UB länksamlinglänk till annan webbplats

Länkskafferiet länk till annan webbplats

Forskning.selänk till annan webbplats

Lära på nätetlänk till annan webbplats

Naturvetenskaplänk till annan webbplats 

Hitta tryckt litteratur

ARENA sökkataloglänk till annan webbplats

Google Böckerlänk till annan webbplats 

Översätta ord

Bab.lalänk till annan webbplats

Google Översättlänk till annan webbplats 

Språkhjälp

Digitala spåretlänk till annan webbplats  

Sökmotorer

Yahoolänk till annan webbplats

Entireweblänk till annan webbplats

Vetenskapliga tidskrifter

Medicinsk vetenskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Forskning & Framsteglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Historiskanlänk till annan webbplats

Illusterad vetenskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriva och referera till dina källor enligt Harvard- referenssystemet- skrivtips

SLU: https://www.slu.se/site/bibliotek/skriva-och-referera/skriva-referenser/referenslista-enligt-harvard/länk till annan webbplats

Oxford- systemet- lathund om referenserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Harvard- systemet- lathund om referenserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Sökteknik

När använder jag ”sökteknik”?

Till exempel när du söker i:

• Databaser
• Google, Yahoo, Entireweb
• Andra typer av sökkällor

Det gör skillnad för sökresultatet!

Att använda sökteknik/ strategier

  • AND, OR , NOT Boolesk logik
  • Frassökning: ”Begrepp” t.ex. EU "Europeiska unionen"
  • Trunkering : Energi* och följs av ändelser som börjar på energi eller kan du trunkera ett ord med början av ett ord *enhet och som följs av ord som slutar på "...enhet".
  • Synonymer till ord, centrala nyckelord till ämnet
  • Sök på fler sökord, breda/smala


Sökteknik i Google mfl. finesser:

Sökningen kan begränsas till: titel (intitle:sökord), domän (ex. site:se för svenska sidor), språk (ex. language:sv) och PDF-filer (skriv filetype:pdf). 

Källkritik

Ställ källkritiska frågor till dina källor!

Vem har gjort webbsidan?

Är det en myndighet? En organisation? Ett företag?
En privatperson? Någon som kan ämnet?
Är det någon du litar på?

Varför är webbsidan gjord?

För att informera om något? Luras? Sprida en åsikt?
Sälja något? Underhålla? 

Hur ser webbsidan ut?

Har den kontaktinformation? Fungerande länkar?
Trovärdiga källhänvisningar? Senast granskad- datum?
 

Kan du information på andra ställen?

Har du jämfört med vad du redan vet? Har du jämfört med andra källor?

Frågor för granskning av artiklar - källkritiskt!

1. Varför blev det här en nyhet?

2. Vem har skrivit texten? Vet du något om hen?

3. Finns det någon bild som hör till artikeln? Vad visar den? Tycker du att den passar till artikelns innehåll?

4. Varifrån (från vilka källor) har journalisten/författaren hämtat sina uppgifter? T.ex. 1177.se

5. Vem eller vilka kan ha intresse av att nyheten framställs som den gör?

6. Är artikeln objektiv? (fri från värderingar) Går det att skilja fakta från det som är värderingar? Saknar du några viktiga fakta i artikeln?

7. Har författaren eller tidningen en uttalad politisk hållning?

8. Vem får yttra sig i artikeln? I vilken egenskap kommer det till tals? Som experter, privatpersoner eller representanter för ett företag/organisation?

9. I vilket sammanhang är artikeln publicerad? Redogör artikeln för en isolerad händelse eller är den en del av ett större "paket"?

10. Skulle du kunna använda dig av artikeln i ett skolarbete? Motivera ditt svar.


Länkar till övningar i källkritik

Exempel 1. källkritik

NE: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/wolfgang-amadeus-mozartlänk till annan webbplats

Wikipedia: länk till annan webbplatshttps://sv.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozartlänk till annan webbplats

Exempel 2. källkritik

Svenskbladet: http://www.svenskbladet.se/länk till annan webbplats

SvD (Svenska dagbladet): https://www.svd.se/länk till annan webbplats

DN (Dagens nyheter): https://www.dn.se/länk till annan webbplats

Exempel 3. källkritik

BRÅ: https://www.bra.se/länk till annan webbplats

http://www.bgf.nu/krim/länk till annan webbplats

Wikipedia (referensexempel): https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5llbar_utvecklinglänk till annan webbplats

Frågor att ställa till källorna!

1. För ett resonemang om källan

2. Finns styrkor/svagheter

3. Referenser - är dessa tydliga och var har upphovsmannen hämtat informationen

 

 

Kontakta gymnasiebibliotekarien

Annevie Robertsson
annevie.robertsson@ronneby.se
Tel nr. 0457-61 83 72

Adress:
Gymnasieskolan Knut Hahn
Biblioteket
Blasius Königsgatan 27
372 35 Ronneby 

Social media

Följ skolbiblioteket på facebook för att få tips och se vad som är på gång

Skolbiliotekets blogg