Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för dig som nyligen anlänt  till Sverige och behöver grundläggande utbildning, framförallt i svenska, för att sedan kunna gå vidare  till gymnasieskolan eller annan utbildning.