Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för dig som nyligen anlänt till Sverige och behöver grundläggande utbildning, framför allt i svenska, för att sedan kunna gå vidare annat IM-program, nationellt program på gymnasieskolan eller annan utbildning.