Här lär du dig

Du får studera de ekonomiska förhållandena i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. Vilken roll har företagen i samhällsutvecklingen och vilket ansvar har de för hållbar utveckling?
Du får lära dig det och får även insyn i det juridiska och moraliska ansvar som följer av företagande.