Här lär du dig

Investera i din framtid
Ekonomiprogrammet riktar sig till dig som vill studera ekonomi och juridik.

Vi vänder oss även till dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag.

Med Ekonomiprogrammet som grund kan du välja många olika vägar för fortsatta högskolestudier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden, eller eget företagande. Om du är intresserad av företagsekonomi, juridik, entreprenörskap och samhällsekonomi så är ekonomiprogrammet ditt program.

Du får studera hur människor tänker, känner och handlar och hur det hänger samman med beslut och bedömningar inom ekonomi och juridik. Du får studera de ekonomiska förhållandena i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. Vilken roll har företagen i samhällsutvecklingen och vilket ansvar har de för hållbar utveckling?

Du får lära dig det och får även insyn i det juridiska och moraliska ansvar som följer av företagande.

Arbetsformer
På programmet arbetar du med ett vetenskapligt förhållningssätt för att lösa samhällsekonomiska, företagsekonomiska och juridiska arbetsuppgifter. Du arbetar omväxlande enskilt eller tillsammans med andra.

Vi samarbetar även med företag för att du ska se hur teorin fungerar i verkligheten. Det här lär dig att utveckla din samarbetsförmåga och förmåga att resonera ur olika perspektiv, dra slutsatser samt argumentera utifrån centrala begrepp, teorier och modeller. Du tränar också sociala, affärsmässiga och kommunikativa kompetenser.

UF-företag
Under andra året kommer du att tillsammans med någon eller några kompisar prova på att driva ett eget företag inom konceptet Ung Företagsamhet (UF). Även du som läser juridik-inriktningen kommer att driva UF-företag. Företagandet är en fantastisk möjlighet att få använda teoretisk kunskap från utbildningen i verkligheten och för att koppla samman flera ämnen.