Behörighetskrav

Om du söker till Ekonomiprogrammet måste du ha minst betyget E i ämnena:

  • Svenska/Svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Engelska
  • Geografi
  • Historia
  • Religionskunskap
  • Samhällskunskap
  • 5 övriga ämnen