Sjöarpsskolan


  • Två roliga nyheter!

    Vi är stolta över att kunna berätta om att vår skola har blivit referensskola åt Skolverket. Det är verkligen ett hedersfullt uppdrag. Läs gärna mer via länken Word, 89.6 kB..  • Generation Pep

    Vi ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.Idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 min per dag, och knappt hälften av alla barn äter grönsaker varje dag. Detta vill vi vara med och förändra!
    Tillsammans skapar vi en folkrörelse för barn och ungas hälsa