Avfall och återvinning

Renhållningen regleras i Ronneby kommuns renhållningsordning. Det praktiska arbetet sköts av Ronneby Miljö & Teknik AB men för att ansöka om vissa undantag ska du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Ansöka om undantag (dispenser)

Vem ansvarar för vad?

Hos miljö- och byggnadsförvaltningen kan du ansöka om vissa undantag (dispenser) från renhållningsreglerna. Du ansöker om dispens här på vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan läsa mer om vad som gäller för olika typer av avfall på följande undersidor.  Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Miljötekniks hemsida

Det är Ronneby Miljö & Teknik AB, i dagligt tal Miljöteknik, som sköter det praktiska arbetet med att hämta avfall, slam och latrin vid hushåll. På Miljötekniks hemsida kan du få information om olika typer av abonnemang, taxor, öppettider, källsortering med mera. För att ansöka om undantag ska du i vissa fall kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.