Äldre

Här har vi samlat information om vad vi kan göra för dig som är äldre i Ronneby kommun.

Vi arbetar för att du som önskar ska kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Här hittar du information om vad Ronneby kommun kan erbjuda för stöd och hjälp.

Hjälp till äldre eller person med funktionsnedsättning kan bland annat gälla någon form av hjälp/stöd i hemmet, särskilt boende enligt Socialtjänstlagen eller stöd till anhöriga. Det är dina individuella behov som avgör rätten till bistånd.