Boenden

Om du inte längre klarar att bo kvar i det egna hemmet eller behöver hjälp under en kort tid kan Ronneby Kommun erbjuda någon form av boende. Plats på kommunens boenden söks och beviljas av kommunens biståndshandläggare.

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är ett samlingsnamn för olika typer av bostäder för personer med demenssjukdom, personer med stort behov av omvårdnad eller krav på säkerhet och trygghet som inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Lagen om valfrihet (LOV) tillämpas.

Klicka här för att se resultat och jämföra olika boenden.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är till för återhämtning efter sjukdom för att därefter återgå till det egna hemmet eller om rehabilitering eller utredning behövs för framtida vård och omsorg.

Trygghetsboende

Trygghetsbostäder är ett alternativt boende för äldre personer. Boendet hyrs direkt av fastighetsägaren som en vanlig hyresgäst.

Kommunen tillämpar LOV
(Lagen om valfrihet)

Sedan mars 2018 erbjuder Ronneby kommun kundval inom vård- och omsorgsboende utifrån lagen (LOV 2008:962) om valfrihetssystem.
Läs mer om LOV här

LOV för leverantörer

Val av leverantör