Ronneby - Ågårdsbo

Fakta

23 lägenheter med inriktning på demensvård och psykiatrisk vård
Personal dygnet runt
Frukost, lunch och middag serveras på varje avdelning


Aktiviteter
Läsecirkel med Läskraft
Musikunderhållning regelbundet
Personalen anordnar aktiviteter avdelningsvis

Adress:
Hälsovägen 1
372 32 Ronneby

Telefonnummer:

Ågårdsbo Plan 1, Grupp C2: 0457 - 61 77 45
Ågårdsbo Plan 1, Grupp C1: 0457 - 61 77 46
Ågårdsbo Plan 3, Grupp A: 0457 - 61 77 43