Avgifter inom äldreomsorgen

Avgiften grundar sig på din inkomst och hur mycket hjälp du får. Kommunen gör en beräkning av hur stor just din avgift blir.

Avgiften för hemtjänst är 320 kronor per timme och avgiften för trygghetslarm är 269,91 kr i månaden. Den högsta avgiften, så kallad "maxtaxa", för omsorg och hjälp (inklusive kommunal hälso- och sjukvård) får inte överstiga 2170 kronor per månad (eller 90% av avgiftsutrymmet).

Från och med 2020-04-01 tar kommunen även ut en avgift för kommunal hälso- och sjukvård med 100 kr per besök/delegerad HSL-insats med en maxavgift på 200 kr per månad.

Mer information hittar du i författningssamlingen "Avgifter vård- och omsorgsnämnden".

Kostnader för måltider debiteras enligt gällande författningssamling
”Taxa för måltidsverksamhet”.

Har du frågor kring avgifter är du välkommen att kontakta våra avgiftshandläggare.

Avgiftshandläggare
Lena Stolpe

Tel. 0457-61 84 88 (telefontid mån-fre 10.00-12.00)
lena.stolpe@ronneby.se

Avgiftshandläggare
Annika Sandin

Tel. 0457-61 77 11 (telefontid mån-fre 10.00-12.00)
annika.sandin@ronneby.se