Avgifter inom äldreomsorgen

Avgiften grundar sig på din inkomst och hur mycket hjälp du får. Kommunen gör en beräkning av hur stor just din avgift blir.

Avgiften för hemtjänst är 160 kronor per timme. Den högsta avgiften, sk. maxtaxa, för omsorg och hjälp får inte överstiga 2089 kronor per månad (eller 90% av avgiftsutrymmet).

Mer information hittar du i författningssamlingen "Avgifter inom äldreomsorgen".

Har du frågor kring avgifter är du välkommen att kontakta våra avgiftshandläggare.

Avgiftshandläggare
Lena Stolpe

Tel. 0457-61 84 88 (telefontid mån-fre 10.00-12.00)
lena.stolpe@ronneby.se

Avgiftshandläggare
Annika Sandin

Tel. 0457-61 77 11 (telefontid mån-fre 10.00-12.00)
annika.sandin@ronneby.se