Avgifter inom äldreomsorgen

Avgiften grundar sig på din inkomst och hur mycket hjälp du får. Kommunen gör en beräkning av hur stor just din avgift blir.

Avgifterna nedan gäller från 1 januari 2024.

Avgiften för hemtjänst är 379,59 kronor per timme och avgiften för trygghetslarm är 320,17 kr i månaden en extra larmknapp make/maka kostar 127,58 kronor per månad. Installationsavgift för larm är 200 kr.

Den högsta avgiften, så kallad "maxtaxa", för omsorg och hjälp (inklusive kommunal hälso- och sjukvård) får inte överstiga 2574  kronor per månad.

Från och med 2020-04-01 tar kommunen även ut en avgift för kommunal hälso- och sjukvård med 100 kr per besök/delegerad HSL-insats med en maxavgift på 200 kr per månad.

Beslut är taget att från 2024-01-01 att betalning kommer att ske utifrån 100 % av avgiftsutrymmet.

Mer information hittar du i författningssamlingen "Avgifter vård- och omsorgsnämnden".

Kostnader för måltider debiteras enligt gällande författningssamling
”Taxa för måltidsverksamhet”.

Har du frågor kring avgifter är du välkommen att kontakta våra avgiftshandläggare.

Avgiftshandläggare
Lena Stolpe

Tel. 0457-61 84 88 (telefontid mån-fre 10.00-12.00)
lena.stolpe@ronneby.se

Avgiftshandläggare
Annika Sandin

Tel. 0457-61 77 11 (telefontid mån-fre 10.00-12.00)
annika.sandin@ronneby.se