För leverantörer av vård- och omsorgsboende/särskilt boende

Sedan mars 2018 erbjuder Ronneby kommun kundval inom vård- och omsorgsboende utifrån lagen (LOV 2008:962) om valfrihetssystem

Intresserade utförare är välkomna att ansöka om att etablera sig som valbart boende i Ronneby kommun. Vad som ingår i valfrihetssystemet och de krav som utföraren måste uppfylla för att bli godkänd finns beskrivna i förfrågningsunderlaget.

Kopia på förfrågningsunderlag med tillhörande uppställda krav finns under rubriken relaterad information nedan.

Krav och villkor

Förfrågningsunderlag LOV vård- och omsorgsboende Pdf, 1.1 MB.

Länk till ansökan hos Tendsign Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.