Blanketter och broschyrer äldreomsorg

Här hittar du blanketter för att ansöka om hemtjänst, vård- och omsorgsboende, omvårdnad och serviceinsatser, autogiroanmälan, inkomstförfrågan och ansökan om dubbla boendekostnader

 

Blanketter

Det finns två typer av blanketter. Utskriftsbara för manuell ifyllning och blanketter där man kan fylla i det mesta på datorn, innan man skriver ut inför underskrift.

Utskriftsbara blanketter

Ansökan hemtjänstPDF
Val av hemtjänstleverantörPDF
Ansökan vård- och omsorgsboendePDF
AutogiroanmälanPDF
InkomstförfråganPDF
Ansökan Dubbla boendekostnaderPDF

Ifyllbara blanketter

Autogiroanmälan
PDF
InkomstförfråganPDF
Ansökan Dubbla boendekostnaderPDF

Ronneby kommuns behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera ansökan om och utförandet av våra tjänster. Vi samlar in personuppgifterna via din anmälan med hjälp av blanketterna här, via e-post eller annan väg som du väljer att kontakta oss på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter för våra tjänster inom äldreomsorgen är rättslig förpliktelse, avtal och myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge som det behövs för utförandet av våra tjänster och för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Vid eventuell arkivhållning av dina personuppgifter efter avslutat uppdrag följer vi de lagar och regelverk som åligger kommunen enligt dataskydd, arkivlagen och offentlighetsprincipen. De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med tredje part som t ex leverantörer och underleverantörer för aktuell tjänst. Personuppgiftsansvarig är Vård- och omsorgsnämnden, Ronneby kommun. Läs mer om dina rättigheter och hur Ronneby kommun behandlar personuppgifter här.