Hjälp i hemmet, hemtjänst

Hemtjänsten är basen för äldreomsorgen i Ronneby kommun. Vi vill ge dig möjlighet till ett tryggt kvarboende hela livet.

Du kan ansöka om praktisk hjälp i hemmet eller hjälp med personlig omvårdnad. Hjälp i hemmet kan vara t ex städning, tvätt, inköp eller tillredning av enklare måltider. Personlig omvårdnad kan vara att få hjälp att sköta sin personliga hygien, toalettbesök eller hjälp med att komma i och ur sängen. 

Klicka här för att se resultat och jämföra olika områden och leverantörer.

Kommunen tillämpar LOV

(Lagen om valfrihet)

Sedan 1 januari 2016 erbjuder Ronneby kommun kundval inom hemtjänsten utifrån lagen om valfrihetssystem (LOV 2008:962).

Läs mer om LOV här

Val av hemtjänstleverantör

LOV för leverantörer