Kontaktuppgifter Vård- och omsorgsförvaltningen

T.f. Förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen
Carina Ringtun

Tel. 0457-61 73 19
carina.ringtun@ronneby.se

Verksamhetschef, Vård- och omsorgsboende och Korttidsvistelse
t.f. Kerstin Persson Gren

Tel. 0457-61 76 96
kerstin.perssongren@ronneby.se

Verksamhetschef, Hemtjänst och HSL
t.f. Ann-Helen Erwing

Tel. 0457-61 83 03
ann-helen.erwing@ronneby.se

Enhetschef Myndighetsenheten och LOV-samordnare
Annette Timan

Tel. 0457-61 77 96
annette.timan@ronneby.se

Kvalitets- och verksamhetsutvecklare
Bodil Evaldsson

Tel. 0457-61 88 87
bodil.evaldsson@ronneby.se

Handläggare
Lena Tingdahl

Tel. 0457-61 87 70
lena.tingdahl@ronneby.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska/MAS
Katarina Losell

Tel. 0457-61 81 80
katarina.losell@ronneby.se

Systemförvaltare
Richard Sunnetoft

Tel. 0457-61 83 08
richard.sunnetoft@ronneby.se

Therese Jeansson

Tel. 0457-61 79 10
therese.jeansson@ronneby.se

IKT-strateg
Pernilla Haraldsson

Tel. 0457-61 84 26
pernilla.haraldsson@ronneby.se

Kontaktperson för anhörigstöd
Maria Sibbesson

Tel. 0457-61 77 76
maria.sibbesson@ronneby.se

Avgiftshandläggare
Lena Stolpe

Tel. 0457-61 84 44 (telefontid mån-fre 10.00-12.00)
lena.stolpe@ronneby.se

Avgiftshandläggare
Annika Sandin

Tel. 0457-61 77 11 (telefontid mån-fre 10.00-12.00)
annika.sandin@ronneby.se