Kontaktuppgifter Vård- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen
Maria Appelskog
Tel. 0457-61 73 19
maria.appelskog@ronneby.se

Verksamhetschef, Vård- och omsorgsboende och Korttidsvistelse
Maria Sevestedt
Tel. 0457-61 76 96
maria.sevestedt@ronneby.se

Verksamhetschef, Hemtjänst
Karl Palm
Tel. 0457-61 83 03
karl.palm@ronneby.se

Verksamhetschef Myndighetsenheten
och HSL

Anna-Karin Åkesson
Tel. 0457-61 78 05
annakarin.akesson@ronneby.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska/MAS
Katarina Losell
Tel. 0457-61 81 80
katarina.losell@ronneby.se

Lov-samordnare
Isabelle Corneliusson
Tel. 0457-617796
isabelle.corneliusson@ronneby.se

Ekonomihandläggare
Kristina Glimmeborn
Tel. 0457-61 87 70
kristina.glimmeborn@ronnneby.se

Ann-Charlotte Johansson
Tel. 0457-61 79 12
anncharlotte.johansson1@ronneby.se

Kvalitet- och verksamhetsutvecklare
Bodil Evaldsson
Tel. 0457- 61 88 87
bodil.evaldsson@ronneby.se

IKT-strateg
Pernilla Haraldsson
Tel. 0457-61 84 26
pernilla.haraldsson@ronneby.se

Systemförvaltare
Richard Sunnetoft
Tel. 0457-61 83 08
richard.sunnetoft@ronneby.se

Therese Jeansson
Tel. 0457-61 79 10
therese.jeansson@ronneby.se

Kontaktperson för anhörigstöd
Maria Sibbesson
Tel. 0457-61 77 76
maria.sibbesson@ronneby.se

Avgiftshandläggare
Lena Stolpe
Tel. 0457-61 84 44 (telefontid mån-fre. 10.00-12.00)
lena.stolpe@ronneby.se

Avgiftshandläggare
Annika Sandin
Tel. 0457-61 77 11 (telefontid mån-fre. 10.00-12.00)
annika.sandin@ronneby.se

Bemanningsenheten vård- och omsorgsförvaltningen

Telefontid: 06.30-9.00

Bemanningskoordinator 0457-618520

Bemanningskoordinator 0457-618521

Övrig tid kontakta oss via:
bemanningsenheten@ronneby.se