Lagen om Valfrihet, LOV

Det innebär att du som har beviljats hemtjänst har rätt att välja om det ska vara kommunen eller privata vårdföretag som utför dina hemtjänstinsatser.

Eget val av hemtjänst

Sedan den 1 januari 2016 erbjuder Ronneby kommun kundval inom hemtjänsten utifrån lagen (LOV 2008:962) om valfrihetssystem.

Leverantör av hemtjänst

Intresserade leverantörer är välkomna att ansöka om att utföra hemtjänst i Ronneby kommun. Ansökningarna hanteras allteftersom de kommer in.

De tjänster som ingår i valfrihetssystemet och de krav som leverantören måste uppfylla för att bli godkänd som utförare finns beskrivna i förfrågningsunderlaget och i kravspecifikationen.