Fastigheter och lantmäteri

Avstyckningsfrågor, servitut eller andra fastighetsfrågor kan du få hjälp med på Lantmäteriet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Att reglera befinliga fastigheter och bilda nya sådana vilar på Lantmäteriets axlar.

I många fall kan både kommun och lantmäteri vara berörda av en åtgärd, till exempel vid förhandsbesked om bygglov eller vid planläggning av nya områden.  

Förrättningar och avstyckning

I första hand är frågor om förrättningar och avstyckningar en fråga mellan markägaren och Lantmäteriet. Kommunen berörs i första hand av frågan när ärendet angår mark som ägs av kommunen. Det är dock viktigt att en avstyckning till exempel följer en gällande detaljplan och det är kommunen som upprättar detaljplaner. Före en avstyckning kan också frågan om förhandsbesked om bygglov vara aktuell. I frågan om detaljplan och förhandsbesked ska du vända dig till kommunen för att få veta mer innan avstyckningen görs av Lantmäteriet.

Fastighetregister och servitut

För att ta del av de uppgifter som finns i fastighetsregistret behöver du kontakta Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Detta kan till exempel gälla vilka servitut eller rättigheter som berör en fastighet. Hos Lantmäteriet kan du få veta mer om vilka servitut och rättigheter, till exempel fiskerättigheter som kan finnas knutna till en fastighet. Har du istället frågor som berör byggrätten eller gällande detaljplan, då är det en fråga för kommunen.